มาตรฐาน

บจก. เอ.ยู.เอ็ม ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีการผลิตประตูในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานชั้นนำต่าง ๆ อาทิ

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1220-2541 (Thailand Industrial Standart TIS.1220-2541) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)
  • BRITISH STANDARD [BS 476 Part 20,22:1987] จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)
  • ศูนย์ทดสอบและมาตรฐาน (วท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific and Technological Research)
  • รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (The Best Of Product) ประเภทประตูเหล็ก, ประตูกันไฟ, ประตูสเตนเลส ประจำปี 2532 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐาน


มอก มอก มอก มอก

ผลงาน